Tlf: +45 71998904

Skap verdi og oppmerksomhet med VR

Virtual Reality kan bidra til å skape verdi og øke interessen for ditt arrangement.

Hvorfor bør du se nærmere på Virtual Reality?

Med virtual reality-utstyr kan du gå inn i en annen verden som føles veldig ekte. Så vi kan flytte folk fra den virkelige verden til et sted eller en situasjon vi ønsker. Det kan f.eks. være SOSU-studenter som besøker en borger i et lukket psykiatrihjem, som ellers ikke er mulig å besøke. Syn og hørsel blir lurt til å tro at du er et helt annet sted, selv om hjernen er godt klar over at du ikke er der. Så VR er en måte å involvere flere sanser og hele kroppen i undervisningen.

Hva kan virtuell virkelighet brukes til i praksis?

• For undervisning for SOSU-studenter som besøker en borger i lukket psykiatribolig, som ellers ikke er mulig å besøke.

• Det kan også være opplæring for ansatte som skal kunne håndtere kritiske situasjoner (krig, ulykker osv.)

• Terapiopplæring for personer som lider av angst. Her kan den brukes til å lære opp folk til å oppføre seg offentlig, kjøre buss, handle osv.

• Med VR kan det skapes en virtuell virkelighet som er veldig nær virkeligheten.

• Virtual Reality brukes mange steder som treningsverktøy. For eksempel for piloter, leger, vindturbinreparatører, mekanikere, servicepersonell og mye mer.

• Til underholdning og opplæring der det blir lettere å undervise barn og unge ved å inkludere det underholdende elementet i læringen.

• For visning og visualisering av kunst. Her kan du virkelig gi brukeren en opplevelse hvor både bilde og lyd kan brukes til å påvirke sansene.

Hvilke teknologier finnes?

Hos Nordic IT Rental har vi flere ulike løsninger for leie av VR-utstyr, men den mest populære er Oculus Quest 2, som både kan fungere som en frittstående brille og samtidig er mulig å koble den til en PC via en kabel .

Om du må velge den ene eller andre løsningen avhenger mye av hva du skal bruke VR-utstyret til. I tillegg til Oculus finnes det andre leverandører av VR-utstyr som f.eks. HTC.

Du er velkommen til å kontakte oss på tlf 71998904 dersom du har spørsmål om hvilket VR-utstyr du bør velge til ditt arrangement. Vi hjelper deg gjerne med å legge innhold i brillene og kan gi støtte før, under og etter at du leier VR-utstyret ditt.

Hva får du når du leier VR-utstyr?

Når du leier VR-utstyr kan vi gi deg råd om hva som vil passe best for ditt arrangement. Vi kan gi deg råd om hvilket utstyr du skal velge ut fra hva ditt arrangement skal inneholde og hva du forventer å få ut av det. Noen VR-arrangementer krever at personalet hjelper brukerne med å få utstyret av og på og få det i gang riktig. Vi kan tilby innleie av personell som kan bidra til å fullføre opplevelsen for dine brukere. Dersom du selv har personale tilgjengelig, kan vi tilby opplæring og instruksjon slik at ditt eget personale kan gjennomføre VR-arrangementet best mulig.
Ring og finn ut mer om hva vi kan tilby innen VR-opplevelser.
Ring nå på tlf 71998904


Tilbake til oversikten